Thu hút đầu tư trong nước tăng ''ngoạn mục''

Thu hút đầu tư trong nước tăng ''ngoạn mục''

Mặc dù đại dịch Covid-19 xảy ra làm kinh tế cả nước bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng thu hút đầu tư trong nước của Đồng Nai vẫn đạt 29 ngàn tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với kế hoạch năm 2020. Điều này chứng tỏ, môi trường...
TOP
Hotline