Sau 5 năm, tỉnh Bình Dương đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trong đó, nhiều chỉ số về kinh tế đã đạt được con số khá ấn tượng.

Nhiệm kỳ thành công với những đột phá quan trọng

Sáng nay, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thay mặt đoàn chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa X.

Báo cáo cho hay, trong nhiệm kỳ qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết, chủ trương của Trung ương đạt được kết quả khá toàn diện. Tỉnh thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Các chủ trương lớn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ 2015 – 2020 (về phát triển đô thị, về huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, về phát triển dịch vụ chất lượng cao và về nguồn nhân lực) được tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề phát triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Bình Dương đạt được nhiều thành tựu về kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua

Kinh tế của tỉnh trong 5 năm qua luôn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương tăng bình quân 9,35% năm. Ngành công nghiệp chiếm 66,5% trong cơ cấu cấu kinh tế. Hiện tỉnh Bình Dương đã xây dựng và phát triển 29 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.721 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 84,4% và 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 789,91 ha, tỷ lệ cho thuê đất đạt 67,4%.

Các chính sách, giải pháp về nhà ở, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, xây dựng các thiết chế văn hóa, chăm lo cho các đối tượng chính sách, xã hội và giảm nghèo bền vững được thực hiện tốt. Trong 5 năm qua, tỉnh Bình Dương có tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 535.585 tỉ đồng, tăng bình quân 13,3%/năm; thu hút vốn đầu tư nước ngoài được 11,51 tỉ đôla Mỹ (hiện tỉnh có 3.865 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 34,93 tỉ đôla Mỹ).

Các chỉ tiêu xã hội cũng đạt được kết quả khả quan trong giáo dục và y tế. Đáng chú ý, mỗi năm tỉnh giải quyết việc làm cho 46.500 lao động. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 155,7 triệu đồng/năm, tính ra mỗi người có thu nhập xấp xỉ 13 triệu đồng trên tháng. Tỉnh cũng thực hiện được nhiều dự án nhà ở xã hội, tạo tính an cư lập nghiệp cho người lao động ngoại tỉnh…

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, tiếp tục đưa các mối quan hệ, hợp tác khu vực, quốc tế đi vào chiều sâu, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội.

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh

Với những kết quả về kinh tế – xã hội đạt được trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bình Dương tạo được nền tảng vững chắc để tiếp tục đột phá lên tầm cao mới, với khát vọng phát triển cao hơn nữa.

Bình Dương hướng tới là đô thị thông minh của vùng và cả nước

Tỉnh Bình Dương xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; phát triển đồng bộ hệ thống đô thị gắn với xây dựng thành phố thông minh. xây dựng phát triển tỉnh thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đô thị thông minh; xây dựng đô thị theo hướng đô thị xanh, bền vững, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, thân thiện với môi trường; xác định các không gian, khu vực phát triển đô thị ưu tiên để tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư; chú trọng đảm bảo kết nối và hỗ trợ phát triển giữa hệ thống đô thị trung tâm với hệ thống đô thị vệ tinh; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, quy hoạch, thiết kế đô thị; huy động các nguồn lực đầu tư bằng nhiều hình thức phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; rà soát quy hoạch các cụm công nghiệp hiện có và phát triển một số cụm công nghiệp mới, trong đó ưu tiên diện tích đất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bình Dương tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để các nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án, tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút các nhà đầu tư mới vào những lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, nhất là đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề… đảm bảo phát triển bền vững; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương trong tỉnh.

Theo: Vietnamnet