Khu đất công ‘không lối đi’ ở Bình Dương: Cần giải quyết dứt điểm những vướng mắc

Khu đất công được UBND tỉnh Bình Dương chủ trương giao đất nhưng sau đó lại ra văn bản thu hồi làm phát sinh nhiều vướng mắc.

Khu đất công “không lối đi”

Theo tài liệu, ngày 30/5/2002, UBND tỉnh Bình Dương có Văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) làm chủ đầu tư dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 (huyện Bến Cát, hiện là Thị xã Bến Cát). Năm 2006, UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định 475/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết điều chỉnh và mở rộng KDC này, trong đó có diện tích đất xây dựng công ích 7.551m2.

Tháng 12/2014, UBND phường Mỹ Phước có tờ trình về việc công nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) như giao đất không thu tiền sử dụng đất cho đơn vị này, trong đó có khu đất công diện tích 7.551m2. Tháng 2/2015, UBND thị xã Bến Cát ra Quyết định về việc phê duyệt danh mục quỹ đất công ích cho UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Cũng trong năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) nhận chuyển nhượng QSDĐ từ Công ty Thiên Phú trên cơ sở trúng đấu giá từ ngân hàng. Sau đó, Công ty Thuận Lợi được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án KDC Mỹ Phước 4 và được tách thành 2 dự án là KDC Mỹ Phước 4 - Khu A và KDC Mỹ Phước 4 - Khu B.

Tháng 4/2016, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản về chủ trương chuyển giao dự án KDC Cầu Đỏ và KDC Mỹ Phước 4. Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty Thuận Lợi được làm chủ đầu tư 2 KDC trên do trúng đấu giá QSDĐ từ ngân hàng. Lúc này, Công ty Thuận Lợi làm thủ tục chuyển giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích chưa được cấp trong dự án Mỹ Phước 4.

Đến tháng 12/2016, UBND Thị xã Bến Cát có Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) KDC Mỹ Phước – Khu B. Lúc này, khu đất công 7.551m2 nằm xen cài trong ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 -  Khu B, không tiếp giáp đường giao thông vẫn do UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Ngày 7/12/2016, UBND phường Mỹ Phước có tờ trình gửi UBND Thị xã Bến Cát và các phòng, ban chức năng liên quan về việc xin chủ trương hoán đổi khu đất công ích nêu trên của phường với Công ty Thuận Lợi.

Việc UBND phường Mỹ Phước làm tờ trình nêu trên là thực hiện căn cứ theo ý kiến kết luận và chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Mỹ Phước về việc giao UBND phường Mỹ Phước lập tờ trình trình UBND Thị xã Bến Cát xin chủ trương được hoán đổi đất công với Công ty Thuận Lợi nhằm giữ lại quỹ đất công của phường giao cho Ban Chỉ huy Quân sự phường làm khu tăng gia sản xuất khi thực hiện xong công tác hoán đổi đất.

Khu đất thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 ở Bình Dương.

Như vậy, có thể thấy tờ trình của UBND phường Mỹ Phước về việc xin chủ trương được hoán đổi đất với Công ty Thuận Lợi được thống nhất cả về tổ chức Đảng và tổ chức chính quyền.

Đến ngày 11/6/2018, Công ty Thuận Lợi tiếp tục có công văn số 124/TL-2018 đề nghị Sở TNMT tỉnh Bình Dương hướng dẫn giao phần đất công nằm trong dự án KDC Mỹ Phước 4. Sau khi nhận được văn bản của Công ty Thuận Lợi, Sở TNMT tỉnh Bình Dương có công văn số 517/STMT – CCQLĐĐ ngày 22/1/2109 gửi UBND Thị xã Bến Cát, UBND phường Mỹ Phước về việc lấy ý kiến phương án sử dụng đất công thuộc dự án KDC Mỹ Phước 4.

Ngày 5/4, UBND Thị xã Bến Cát có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan với nội dung lấy ý kiến về phương án xử lý khu đất công. Sau đó, UBND thị xã Bến Cát trình phương án xử lý khu đất công trên.

Theo đó, UBND Thị xã Bến Cát, các ngành chức năng và UBND phường Mỹ Phước thống nhất đề nghị chủ đầu tư thực hiện một trong hai phương án: Công ty Thuận Lợi bồi thường lại cho UBND phường Mỹ Phước một thửa đất khác có diện tích, giá trị ngang bằng với thửa đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng các công trình phúc lợi.

Hoặc trên cơ sở các ngành chức năng thẩm định, xác định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị chủ đầu tư là Công ty Thuận Lợi nộp tiền vào ngân sách địa phương để UBND Thị xã Bến Cát đầu tư xây dựng công trình công cộng, phúc lợi cho phường Mỹ Phước.

10 ngày, giao - thu hồi cùng 1 lô đất công

Ngày 26/4/2019, Sở TNMT tỉnh Bình Dương có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi 7.551m2 đất công do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 - Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát). Đồng thời, Công ty Thuận Lợi thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất công ích theo quy định.

Theo Sở TNMT Bình Dương, phần diện tích đất 7.551m2 thuộc thửa đất số 1441, tờ bản đồ 59 nằm trong quy hoạch thực hiện hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B hiện do UBND phường Mỹ Phước quản lý trong danh mục đất công ích. Do khu đất này nằm giữa ranh dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B (không tiếp giáp đường giao thông), nếu thực hiện thu hồi và đấu giá QSDĐ sẽ không phù hợp với quy định tại Khoản 61, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ theo Khoản 61, Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Điểm b, Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai năm 2013 và Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương cùng đề nghị của UBND Thị xã Bến Cát, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh xem xét: Chấp thuận chủ trương thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao Công ty Thuận Lợi thực dự án KDC Mỹ Phước 4 – Khu B.

Ngày 16/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 3457/UBND-KTN về việc kiến nghị nghị liên quan đến giao đất công ích tại dự án KDC Mỹ Phước 4.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo: Về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551,1m2 đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 1441, tờ bản đồ 59 thuộc quỹ đất công ích do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Công ty Thuận Lợi thực hiện Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B tại phường Mỹ Phước (Thị xã Bến Cát).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất công ích nêu trên bằng quỹ đất tương ứng để địa phương đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi theo quy định.

Sự việc tưởng chừng được tháo gỡ, chủ đầu tư có thể thực hiện dự án sau thời gian quá lâu chờ đợi giải quyết vướng mắc thì bất ngờ ngày 25/7/2019, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng tiếp tục ký thay Chủ tịch UBND tỉnh Văn bản số 3635/UBND-KTN để thu hồi Văn bản số 3457/UBND-KTN. Điều này đồng nghĩa với việc UBND tỉnh rút lại chủ trương giao khu đất công ích.

Bên cạnh việc thu hồi chủ trương, UBND tỉnh Bình Dương giao UBND Thị xã Bến Cát kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng... (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật tại dự án KDC Mỹ Phước 4 do Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Chủ trương giao đất công là phù hợp

Theo Sở TNMT tỉnh Bình Dương, ngày 30/7/2019, UBND tỉnh Bình Dương có Công văn giao Sở TNMT phối hợp cùng UBND Thị xã Bến Cát cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để nắm rõ tình hình thực hiện dự án khu dân cư Mỹ Phước 4 và những nội dung liên quan đến phần diện tích đất công ích nằm trong quy hoạch của dự án KDC Mỹ Phước 4.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương xác định, dự án KDC Mỹ Phước 4 được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bằng văn bản trước ngày 01/7/2014, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, do đó không phải đấu giá QSDĐ nhưng phải xây dựng phương án, bồi thường, hỗ trợ trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư.

Trên cơ sở kiến nghị của Công ty Thuận Lợi, kết quả kiểm tra thực địa, đối chiếu ranh quy hoạch dự án và ý kiến của UBND Thị xã Bến Cát, Sở TNMT có Công văn số 2941/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14/6/2019 kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương xem xét chấp thuận chủ trương thu hồi phần diện tích đất công ích. Công ty Thuận Lợi có trách nhiệm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ trước khi thực hiện thủ tục giao đất theo quy định.

“Như vậy, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019 về chủ trương, chấp thuận thu hồi diện tích 7.551m2 thuộc quỹ đất do UBND phường Mỹ Phước quản lý để giao cho Cty Thuận Lợi thực hiện dự án KDC Mỹ Phước 4 - Khu B theo đề xuất của Sở TNMT Bình Dương là phù hợp với quy định nêu trên và tình hình thực tế tại thời điểm kiểm tra”, văn bản của Sở TNMT tỉnh Bình Dương nêu rõ.

Sở TNMT tỉnh Bình Dương cũng thông tin rõ việc kiến nghị UBND tỉnh thu hồi chủ trương chấp thuận giao khu đất công cho Công ty Thuận Lợi. Theo đó, Ngày 24/7/2019, Sở TNMT phối hợp địa phương kiểm tra thực tế khu đất, hiện trạng phát sinh 2 căn nhà đang xây dựng trái phép trên khu đất công, các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định. Trong khi Công ty chưa lập thủ tục bồi thường đất công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án là không đúng với quy định pháp luật đất đai.

Do đó, các đơn vị thống nhất kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi Công văn số 3457/UBND-KTN ngày 16/7/2019, giao UBND Thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định.

Ngày 24/7/2019, Sở TNMT có văn bản số 3657/STNMT- CCQLĐĐ tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 thu hồi lại chủ trương và giao UBND Thị xã Bến Cát có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Qua đó cho thấy, việc ban hành Công văn số 3635/UBND-KTN ngày 25/7/2019 là thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.

“Quan điểm của Sở TNMT và UBND Thị xã Bến Cát là luôn khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động có hiệu quả, đúng pháp luật; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Sau khi UBND thị xã Bến Cát xử lý các vi phạm và báo cáo kết quả xử lý thì Sở TNMT tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương giải quyết đối với phần đất công ích nêu trên”, văn bản của Sở TNMT Bình Dương nêu rõ.

Chủ đầu tư nói gì?

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Thuận Lợi cho biết: “Theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000; năm 2003, khu đất có diện tích 7.551,1 m2 do UBND phường Mỹ Phước quản lý nằm trong ranh Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4B và tiếp giáp với Rạch Chùm Chũm. Từ năm 2016, theo chủ trương và hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Công ty Thuận Lợi đã và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi một khu đất khác có giá trị hơn và phù hợp với mục đích, nhu cầu sử dụng đất cho UBND phường Mỹ Phước”.

Đến ngày 5/4/2019, UBND Thị xã Bến Cát chủ trì cùng đại diện các phòng ban chuyên môn thuộc UBND Phường Mỹ Phước tổ chức cuộc họp về việc xử lý phần đất công này đã đề nghị Công ty Thuận Lợi thực hiện một trong hai phương án.

Cụ thể: “Phương án 1, đền bù lại cho UBND phường Mỹ Phước một thửa đất khác có diện tích và giá trị ngang bằng với 7.551m2 đất công trong khu quy hoạch để địa phương xây dựng công trình phúc lợi; Phương án 2, trường hợp được các ngành chức năng thẩm định giá trị thửa đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đề nghị chủ đầu tư nộp số tiền trên vào ngân sách địa phương để thị xã Bến Cát xây dựng công trình cho phường Mỹ Phước”.

Thừa nhận việc xây dựng hạ tầng trước khi có Quyết định thu hồi, giao lại phần diện tích đất này là không phù hợp với quy định về pháp luật xây dựng nhưng đại diện chủ đầu tư cho rằng, việc UBND tỉnh Bình Dương đồng ý thu hồi văn bản số 3457/UBND – KTN ngày 16/7/2019 với lý do Cty Thuận Lợi xây dựng trước khi được giao đất là không phù hợp với quy định tại Điều 63, 64 Luật đất đai năm 2013 về thu hồi đất, vì hành vi xây dựng trước khi giao đất không phải là căn cứ thu hồi lại chủ trương của tỉnh về hoán đổi đất.

Đối với việc có 2 căn nhà xây dựng trên khu đất công ích của bà Trần Thị Xúy và ông Huỳnh Đức Anh, Công ty Thuận Lợi khẳng định không có việc chủ đầu tư xây dựng 2 căn nhà nói trên.

“Chính hai nhà đầu tư góp vốn tự ý lựa chọn và ký kết hợp đồng thi công xây dựng nhà ở với nhà thầu và xây dựng nhà ở trái phép, vấn đề này thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm trật tự xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phía Công ty Thuận Lợi cũng đã có Thông báo mời hai nhà đầu tư góp vốn xây dựng nhà ở trái phép liên hệ làm việc để thống nhất hướng xử lý, xác định trách nhiệm vi phạm hành chính của hai bên, thậm chí là hoàn trả lại tiền cả gốc lẫn lãi cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, hai nhà đầu tư này không phối hợp với Công ty Thuận Lợi trong việc tháo gỡ, bảo vệ quyền lợi của mình mà còn tiếp tục cung cấp các thông tin trái chiều, không chính xác”, Cty Thuận Lợi cho biết.

Doanh nghiệp để xảy ra vi phạm về đất đai, xây dựng trong quá trình thực hiện dự án cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý vi phạm, cơ quan chức năng cũng cần khách quan, phù hợp trong việc áp dụng các quy định pháp luật về đất đai, xây dựng để xử lý tránh ảnh hưởng tới quá trình đầu tư của doanh nghiệp nói riêng và môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương nói chung.

Theo Vtc.vn

Các tin khác

Thu hút đầu tư trong nước tăng ''ngoạn mục''
Thu hút đầu tư trong nước tăng ''ngoạn mục''
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Thế Giới Đất Việt
Rộn ràng không khí đón Giáng sinh tại Thế Giới Đất Việt
Hợp long cầu vượt nút giao 319 kết nối cao tốc Long Thành
Hợp long cầu vượt nút giao 319 kết nối cao tốc Long Thành
Mô hình thành phố sân bay ở Long Thành sẽ là cú hích cho thị trường bất động sản
Mô hình thành phố sân bay ở Long Thành sẽ là cú hích cho thị trường bất động sản
Chớp cơ hội “vàng” với shophouse Century City
Chớp cơ hội “vàng” với shophouse Century City
Bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt, Thế Giới Đất Việt sẵn sàng cho “cuộc đua” mới
Bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt, Thế Giới Đất Việt sẵn sàng cho “cuộc đua” mới
Đồng Nai tăng trưởng kinh tế gấp hơn 2 lần cả nước
Đồng Nai tăng trưởng kinh tế gấp hơn 2 lần cả nước
Sẽ khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào quý 4/2021
Sẽ khởi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào quý 4/2021
Dòng vốn vẫn âm thầm chảy vào thị trường bất động sản Đồng Nai
Dòng vốn vẫn âm thầm chảy vào thị trường bất động sản Đồng Nai
Vốn đầu tư trong nước tại Đồng Nai chảy vào bất động sản
Vốn đầu tư trong nước tại Đồng Nai chảy vào bất động sản
Khép vành đai 3, mở kết nối liên vùng
Khép vành đai 3, mở kết nối liên vùng
TP. Thủ Đức khiến giá căn hộ tại Bình Dương tăng mạnh?
TP. Thủ Đức khiến giá căn hộ tại Bình Dương tăng mạnh?
Lợi thế giúp Bình Dương là điểm đến của dòng vốn FDI
Lợi thế giúp Bình Dương là điểm đến của dòng vốn FDI
Long Thành - Nhơn Trạch: Cực tăng trưởng mới của Đồng Nai
Long Thành - Nhơn Trạch: Cực tăng trưởng mới của Đồng Nai
Dòng vốn đầu tư dồn dập đổ về Long Thành
Dòng vốn đầu tư dồn dập đổ về Long Thành
Sân bay Long Thành sẽ khởi công vào tháng 12
Sân bay Long Thành sẽ khởi công vào tháng 12
Thế Giới Đất Việt ghi dấu thành công với dự án căn hộ Legacy Central
Thế Giới Đất Việt ghi dấu thành công với dự án căn hộ Legacy Central
Nhiều ưu đãi khi mua căn hộ Legacy Central tại lễ công bố ngày 15/11
Nhiều ưu đãi khi mua căn hộ Legacy Central tại lễ công bố ngày 15/11
Xu hướng lựa chọn nhà ở của người trẻ Bình Dương
Xu hướng lựa chọn nhà ở của người trẻ Bình Dương
Chi 31.000 tỉ đồng khép kín Vành đai 3
Chi 31.000 tỉ đồng khép kín Vành đai 3
Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại quy mô lớn tại thị xã Bến Cát
Tập đoàn Central Retail (Thái Lan) sẽ đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại quy mô lớn tại thị xã Bến Cát
Căn hộ Legacy Central tạo “cơn sốt” trước thềm công bố chính thức
Căn hộ Legacy Central tạo “cơn sốt” trước thềm công bố chính thức
Bất động sản Long Thành biến động mạnh nhờ sân bay
Bất động sản Long Thành biến động mạnh nhờ sân bay
Tiềm năng và cơ hội của bất động sản Long Thành
Tiềm năng và cơ hội của bất động sản Long Thành
Giá căn hộ ở Bình Dương tiến sát TP.HCM?
Giá căn hộ ở Bình Dương tiến sát TP.HCM?
Bình Dương đặt mục tiêu 9 tỷ USD vốn FDI đến 2025
Bình Dương đặt mục tiêu 9 tỷ USD vốn FDI đến 2025
Căn hộ dưới 1 tỉ đồng tại Bình Dương đắt khách
Căn hộ dưới 1 tỉ đồng tại Bình Dương đắt khách
Lãi suất vay mua nhà về mặt bằng thấp nhất 10 năm
Lãi suất vay mua nhà về mặt bằng thấp nhất 10 năm
3 lý do khiến chung cư ngày càng phổ biến
3 lý do khiến chung cư ngày càng phổ biến
TP.Thuận An: Phấn đấu trở thành trung tâm đô thị dịch vụ
TP.Thuận An: Phấn đấu trở thành trung tâm đô thị dịch vụ
Infographic | Nên đầu tư đất nền hay căn hộ tại Thuận An?
Infographic | Nên đầu tư đất nền hay căn hộ tại Thuận An?
CBRE: Thị trường căn hộ tại Bình Dương chưa bao giờ sôi động như hiện nay
CBRE: Thị trường căn hộ tại Bình Dương chưa bao giờ sôi động như hiện nay
Nên thuê hay mua nhà trả góp?
Nên thuê hay mua nhà trả góp?
Sở hữu nhà với 168 triệu đồng, tại sao không?
Sở hữu nhà với 168 triệu đồng, tại sao không?
5 tuyến cao tốc kết nối sân bay Long Thành
5 tuyến cao tốc kết nối sân bay Long Thành
4 ưu điểm nổi bật của căn hộ Legacy Central
4 ưu điểm nổi bật của căn hộ Legacy Central
Đồng Nai bàn giao 1.800 ha xây sân bay Long Thành
Đồng Nai bàn giao 1.800 ha xây sân bay Long Thành
‘Sức nóng’ của sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam
‘Sức nóng’ của sân bay Long Thành và cao tốc Bắc Nam
Thế Giới Đất Việt và những hoạt động ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam
Thế Giới Đất Việt và những hoạt động ý nghĩa Ngày Phụ nữ Việt Nam
Sức hấp dẫn khu căn hộ Legacy Central ngày càng lớn
Sức hấp dẫn khu căn hộ Legacy Central ngày càng lớn
Nguồn cung căn hộ Bình Dương áp sát TP.HCM
Nguồn cung căn hộ Bình Dương áp sát TP.HCM
Bình Dương tạo được nền tảng vững chắc để tiếp tục đột phá lên tầm cao mới
Bình Dương tạo được nền tảng vững chắc để tiếp tục đột phá lên tầm cao mới
Hàng ngàn tỉ đồng đầu tư hạ tầng, bất động sản Thuận An tiếp tục bứt phá
Hàng ngàn tỉ đồng đầu tư hạ tầng, bất động sản Thuận An tiếp tục bứt phá
Thế Giới Đất Việt quyết tâm triển khai thành công dự án Legacy Central
Thế Giới Đất Việt quyết tâm triển khai thành công dự án Legacy Central
Bình Dương: Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư
Bình Dương: Hàng loạt dự án hạ tầng giao thông sẽ được đầu tư
Tuyệt chiêu chốt sale trong bất động sản
Tuyệt chiêu chốt sale trong bất động sản
Thị trường bất động sản Bình Dương: Điểm đến của các nhà đầu tư
Thị trường bất động sản Bình Dương: Điểm đến của các nhà đầu tư
CEO Thế Giới Đất Việt: Phát triển nguồn nhân lực để tạo sự bứt phá
CEO Thế Giới Đất Việt: Phát triển nguồn nhân lực để tạo sự bứt phá
Bình Dương “khát” căn hộ nhà ở vừa túi tiền
Bình Dương “khát” căn hộ nhà ở vừa túi tiền
Sóng đầu tư “dồn dập” đổ về thị trường bất động sản Bình Dương
Sóng đầu tư “dồn dập” đổ về thị trường bất động sản Bình Dương
Căn hộ tại Thuận An thu hút nhà đầu tư
Căn hộ tại Thuận An thu hút nhà đầu tư
Thế giới Đất Việt là đơn vị phân phối dự án Legacy Central
Thế giới Đất Việt là đơn vị phân phối dự án Legacy Central
Nhận diện “điểm nóng” thị trường bất động sản vùng ven
Nhận diện “điểm nóng” thị trường bất động sản vùng ven
Tuyển dụng 200 nhân viên KD Bất động sản làm việc tại Thủ Dầu Một
Tuyển dụng 200 nhân viên KD Bất động sản làm việc tại Thủ Dầu Một
Kết nối giao thông cho sân bay Long Thành
Kết nối giao thông cho sân bay Long Thành
Cơ hội an cư và đầu tư tuyệt vời tại Century Garden
Cơ hội an cư và đầu tư tuyệt vời tại Century Garden
Bất chấp ''tháng Ngâu'', bất động sản Long Thành vẫn hút khách
Bất chấp ''tháng Ngâu'', bất động sản Long Thành vẫn hút khách
Bất động sản Long Thành mở lối đầu tư sau dịch
Bất động sản Long Thành mở lối đầu tư sau dịch
Thống nhất phương án đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Thống nhất phương án đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Phân biệt sự khác nhau giữa thuật ngữ SỔ ĐỎ và SỔ HỒNG
Phân biệt sự khác nhau giữa thuật ngữ SỔ ĐỎ và SỔ HỒNG
Xem năm sinh, tuổi của bạn hợp với HƯỚNG nào nhất khi mua Nhà Đất
Xem năm sinh, tuổi của bạn hợp với HƯỚNG nào nhất khi mua Nhà Đất
Thị trường căn hộ Bình Dương 2020: CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU !
Thị trường căn hộ Bình Dương 2020: CUNG KHÔNG ĐỦ CẦU !
Căn hộ khu phía Đông Sài Gòn đang được săn đón mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Căn hộ khu phía Đông Sài Gòn đang được săn đón mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Bất động sản Long Thành: Người mua “săn” dự án chất lượng tốt, giá hợp lý
Bất động sản Long Thành: Người mua “săn” dự án chất lượng tốt, giá hợp lý
Khẩu vị mới của giới đầu tư BĐS Long Thành (Đồng Nai)
Khẩu vị mới của giới đầu tư BĐS Long Thành (Đồng Nai)
Bất động sản Đồng Nai tăng sức nóng từ “lực đẩy” hạ tầng giao thông
Bất động sản Đồng Nai tăng sức nóng từ “lực đẩy” hạ tầng giao thông
Bộ GTVT đồng ý phương án mở rộng cao tốc TPHCM LONG THÀNH
Bộ GTVT đồng ý phương án mở rộng cao tốc TPHCM LONG THÀNH
Công bố trực tuyến, siêu dự án Century City tiếp tục gây bão
Công bố trực tuyến, siêu dự án Century City tiếp tục gây bão
Ra mắt TỔNG ĐÀI tư vấn đầu tư Bất Động Sản Bình Dương hoàn toàn Miễn Phí
Ra mắt TỔNG ĐÀI tư vấn đầu tư Bất Động Sản Bình Dương hoàn toàn Miễn Phí
Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành: Hàng trăm đơn xin nhận tiền trước
Giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành: Hàng trăm đơn xin nhận tiền trước
'Đồng Nai sẽ giữ đúng cam kết với Chính phủ về tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Sân bay Long Thành'
'Đồng Nai sẽ giữ đúng cam kết với Chính phủ về tiến độ bàn giao mặt bằng dự án Sân bay Long Thành'
Những
Những "bước đi lớn" của Đồng Nai
Thủ tướng 'chốt' tháng 10 giao đất xây sân bay Long Thành
Thủ tướng 'chốt' tháng 10 giao đất xây sân bay Long Thành
Động lực mới cho bất động sản Long Thành
Động lực mới cho bất động sản Long Thành
Khởi công khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn: Dấu mốc quan trọng của 'siêu dự án'
Khởi công khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn: Dấu mốc quan trọng của 'siêu dự án'
Kiến nghị tăng diện tích giai đoạn 1 sân bay Long Thành lên 1.810 ha
Kiến nghị tăng diện tích giai đoạn 1 sân bay Long Thành lên 1.810 ha
Nhà Đầu Tư Tấp Nập Về Bình Dương
Nhà Đầu Tư Tấp Nập Về Bình Dương
Giao 15.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
Giao 15.000 tỉ đồng để giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành
4 công trình trọng điểm tại TP. Biên Hòa: Đề xuất nhiều giải pháp “thúc” tiến độ
4 công trình trọng điểm tại TP. Biên Hòa: Đề xuất nhiều giải pháp “thúc” tiến độ
Bình Dương: Vốn đăng ký trong 7 tháng qua tăng 16,5%
Bình Dương: Vốn đăng ký trong 7 tháng qua tăng 16,5%
Phải giao mặt bằng sạch cho Sân bay Long Thành giữa năm 2020
Phải giao mặt bằng sạch cho Sân bay Long Thành giữa năm 2020
Bình Dương tập trung xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp
Bình Dương tập trung xây dựng đô thị văn minh, giàu đẹp
Đổ xô săn đất nền để xây nhà trọ cho thuê
Đổ xô săn đất nền để xây nhà trọ cho thuê
Bất động sản vùng ven vẫn là lựa chọn tốt!
Bất động sản vùng ven vẫn là lựa chọn tốt!
5,6 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản, dự báo tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới
5,6 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản, dự báo tiếp tục đón làn sóng đầu tư mới
Kịch bản nào cho bất động sản cuối năm?
Kịch bản nào cho bất động sản cuối năm?
TOP
Hotline